top of page

Ногоон оффис хөтөлбөрийн албан ёсны магадлагаа

Updated: Oct 18, 2022

Mongol Made төсөл Ногоон оффис хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, байгууллагынхаа хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг багасгаж байна.Хүлэмжийн хийн стандартын дагуу Ногоон оффис хөтөлбөрийн шаардлагын биелэлтэд аудит хийгдлээ.

Ногоон оффис хөтөлбөрийн албан ёсны аудит

Аудитаар Ногоон оффис хөтөлбөрийн зохих шаардлагуудыг Mongol Made төсөл амжилттай хэрэгжүүлж, Ногоон оффис хөтөлбөрийн гэрчилгээ авах болзлыг хангалаа.

64 views0 comments

Comments


bottom of page