top of page

"Ногоон оффис зохистой дадал хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд тавих шаардлага" стандартын төсөл

Бид Монгол улсдаа анх удаа ажлын байран дээр хүлэмжийн хийг бууруулах ногоон дадал зуршлыг бий болгох стандартын төслийг боловсрууллаа.


Энэхүү стандартын төсөлд 12 яамнаас дэмжсэн санал ирлээ.

Монгол Улс хүлэмжийн хийн ялгаруулалтаа багасгах олон улсад хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлхэд энэхүү стандарт чухал ач холбогдолтой.

 


96 views0 comments

Comments


bottom of page