top of page
Oil Refinery

Байгаль орчны эрсдэлийн үнэлгээний сургалт

Байгууллага байгаль орчинд учруулж буй сөрөг нөлөөллөө бууруулахын тулд үйл ажиллагааныхаа явцад байгаль орчны эрсдэлийн үнэлгээг хийснээр нөлөөллөө бууруулах ажлуудыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх чухал алхам болдог.

 

Байгаль орчны эрсдэлийн үнэлгээний сургалтын агуулга:

  1. ISO14001 Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо стандартын суурь ойлголт

  2. ISO31000 Эрсдэлийн менежментийн удирдамж стандартын суурь ойлголт

  3. Дээрх 2 стандартад суурилж байгаль орчны эрсдэл тооцох аргачлал      

 

Сургалт цахимаар, захиалгат хэлбэрээр, байгууллагын хүсэлтээр ажлын байран дээр явагддаг.

Сургалтын давуу тал:

- Системчилсэн сургалтын хөтөлбөр.

- ISO14001:2015 стандартыг хүнд үйлдвэрлэл, барилга, үйлчилгээний салбаруудад хэрэгжүүлж байсан туршлага, кейс дээр үндэслэн сургалтаар олгогдох байгаль орчны эрсдэлийн үнэлгээг онол, практик, дадлага ажил хослуулж ордог.

- Мэргэшсэн багш сургалтыг удирдан зохион байгуулж явуулдаг.

- Суралцаж төгссөн суралцагчид үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авах эргэх холбоотой байх боломжийг бүрдүүлдэг.

- Суралцаж төгссөн бүх суралцагсдад гэрчилгээ олгогдоно.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнтэй холбогдож авна уу.

Утас:

9899-2222

И-мэйл хаяг:

Сошиал хаяг:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
117257135_3263279007072359_6037380715146161531_n.jpeg

Монголын Алт МАК ХХК

Байгаль орчны ахлах мэргэжилтэн

Т.Батзаяа

Баг хамт олноороо Ундрал зөвлөхөөс эрсдлийн үнэлгээ болон ногоон
оффисын үнэлгээ сэдвээр сургалт авлаа.

Сургалтандаа сэтгэл өндөр байна. Учир нь салбарын мэргэшсэн туршлагатай, шинэ цагийн залуу боловсон хүчин болхоор онол практикийг хослуулсан, шууд өөрийн ажилд хэрэгжүүлж болохуйц жишээ саналыг материалдаа олон тусгасан байсан. 

Стандарт болон стандартыг хэрэгжүүлэх практик ажлуудын ач холбогдлыг энгийн үгээр тайлбарлаж заасан нь үнэхээр ойлгомжтой байлаа.

Түүнчлэн иш татаж байгаа мэдээ мэдээллийн эх сурвалжийг заавал дурддаг нь сургалтын материалын үнэ цэнийг илэрхийлсэн үлгэр жишээ чанар
гэж үзэж байна.

Суралцагсдын сэтгэгдэл

bottom of page