top of page

Зохиогчийн эрхтэй Ногоон оффис хөтөлбөрийн гарын авлага

Бид Монгол улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх боломжтой Ногоон оффис хөтөлбөрийн гарын авлагыг олон улсын болоод Монгол орны норм дүрэмд нийцүүлж боловсруулсан.

"Ногоон оффис хөтөлбөр" нь Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг байгууллага үйл ажиллагаатайгаа уялдуулж хэрэгжүүлэх арга зам юм.


38 views0 comments

コメント


bottom of page