top of page
bigstock-Hand-Holding-Light-Bulb-Agains-303268252.jpeg

ISO 14001 Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо стандартыг хэрэгжүүлэгч нарт зориулсан сургалт

Энэхүү сургалтанд Iso14001 стандартыг нэвтрүүлж, хэрэгжүүлж байгаа албан байгууллагууд, хувь хүмүүс, байгаль орчны мэдлэгээ өргөжүүлэх сонирхолтой сонирхогч талууд хамрагдах боломжтой.

Сургалтын зорилго дэлхий нийтийн чиг хандлага яагаад Ногоон чиглэл, ногоон ирээдүй рүү чиглэх болсон, үүнээс улбаалан ямар ямар эрх зүйн баримт бичгүүд гарсан, энэхүү эрх зүйн баримт бичгийн хүрээнд хийгдэх ёстой ажлын нэг болсон ISO14001:2015 стандартыг байгууллага хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлж болох вэ гэсэн арга аргачлалыг олгох юм.

Сургалт цахимаар, захиалгат хэлбэрээр, байгууллагын хүсэлтээр ажлын байран дээр явагддаг.

Сургалтын давуу тал:

- Системчилсэн сургалтын хөтөлбөр.

- ISO14001:2015 стандартыг хүнд үйлдвэрлэл, барилга, үйлчилгээний салбаруудад хэрэгжүүлж байсан туршлага, кейс дээр үндэслэн сургалтаар ISO14001:2015 стандартыг хэрэгжүүлэх онол, практик, дадлага ажил хослуулж ордог.

- Мэргэшсэн багш сургалтыг удирдан зохион байгуулж явуулдаг.

- Суралцаж төгссөн суралцагчид үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авах эргэх холбоотой байх боломжийг бүрдүүлдэг.

- Суралцаж төгссөн бүх суралцагсдад гэрчилгээ олгогдоно.

bottom of page