top of page

Байгууллага болон Төслийн түвшний хүлэмжийн хийг бодож, тооцож өгөх үйлчилгээ

Манай байгууллага дараах үйл ажиллагааг явуулж байна. Үүнд:

- Аж ахуй нэгж байгууллагын хүлэмжийн хийн тооцоо хийх

- Аж ахуй нэгж байгууллагын хүлэмжийн хийн бууралтын тооцоог хийх

- Хүлэмжийн хийг бууруултыг бий болгох төслийн хүлэмжийн хийн тооцоог хийх

  • Бидний хувьд Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх Засгийн газар хоорондын зөвлөл олон улсын байгууллагын (IPCC) албан ёсны ажиглагч байгууллага бөгөөд олон улсын хүлэмжийн хийн стандартуудын дагуу хүлэмжийн хийг бодож байна.

  • Манай байгууллага хүлэмжийн хийн тооллого болон хүлэмжийн хийн магадлагаа, нотолгоо гаргах олон улсын эрхтэй мэргэшсэн зөвлөхтэй.

  • Бидний хувьд тухайн аж ахуй нэгж болон төслийн онцлог, хүлэмжийн хийг бодох болсон шалтгаан зэргээс хамаарч захиалагч талын онцлогт уялдуулж хүлэмжийн хийн тооцоог олон улсын арга, аргачлалаар тооцож байна.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнтэй холбогдож авна уу.

Утас:

9899-2222

И-мэйл хаяг:

Сошиал хаяг:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page