top of page
akhilesh-sharma-Hsjak-F8n3A-unsplash.jpg
vzz677HjQ5a0+3l0x�6A.jpg

С.Сарантуяа

Ахлах зөвлөх

Миний тухай

- Монгол Улсын Их Сургуулийн Химийн ухааны доктор Ph.D, Дэд.Проф

- Судалгааны ажлын чиглэл хүрээлэн буй орчны бохирдол, хүрээлэн буй орчны мониторинг, ургамлын гаралтай биологийн идэвхит бодисын судалгаа, хорт хавдрын өвчлөл, исэлдэлтийн эсрэг үр дүнтэй байдаг биологийн идэвхит бодис агуулсан эмийн ургамлын судалгааг явуулж сүүлийн жилүүдэд хийж байна. Эдгээр ургамлуудыг органик саванд нэмж өгсөнөөр хүний арьсанд хэрхэн нөлөөлөх, ялангуяа их хэмжээгээр үүсч байгаа арьсны хавдрын өвчлөлд биологийн идэвхит бодисын ханд агуулсан саван ямар нөлөө үзүүлдгийг судалж байна.

Судалгааны ажил, бүтээл (товч)

2002-2005

2003

2005

2014

2015

2016

2017

2012

2009

2011

2011

2007

2010

2013

2014

2014

2015

2015

2015

“Экологийн агуулгатай химийн бодлого”

Дунд сургуулийн сурагчид, багш нар экологи химийн ангийн оюутнуудад зориулсан сурах

Орчны химийн бохирдолын онол

арга зүйн асуудал ЭШ- суурь судалгааны төсөл

“Хүрээлэн буй орчны химийн лабораторын ажлууд” 6-рбүлэг

Химийн болон экологи химийн ангийн оюутнуудад зориулсан сурах бичиг

“Химийн лавлах” ном

Органик хими, стереохими ном

Chemistry for the Life Sciences ном

Геохими ном

“Химийн боловсролын агуулгад экологийн асуудлыг тусгах нь” 1 сэдэвт бүтээл

“Хүрээлэн буй орчин, хүнс, хүнсний аюулгүй байдал” ЭШБХ эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өмнөговь аймгийн Ухаа худаг орчмын хөрсний химийн найрлагын судалгаа

Туул голын усны хүчилтөрөгчийн хэлбэрүүдийн хөдлөл зүйн судалгаа

Амьдралын үүсэлд нүүрстөрөгч агуулсан нэгдэл чухал болох нь. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Determination of drought resistance of perennial Grasses in vitro

’Нэг бол хүмүүс утаа тортогоо багасгах ,эсвэл утаа тортог нь хүмүүсийн тоог багасгах. нийтлэл

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын түүхэн хөгжил, илтгэл

Хүрээлэн буй орчны бохирдлыг бууруулахад бионүүрсний нөлөө судалгаа

Хүлэмжийн хийн ялгаруулалт болон хөрсний үржил шимийг сайжруулахад бионүүрсний үзүүлэх нөлөө

Навчит Шанцай”-н (Lettuce - Lactuсa sativa L) Ургалтанд болон Хөрсний үржил шимийг сайжруулахад  Бионүүрсний үзүүлэх нөлөө

Вирусгүй төмсийг аэропоникт үржүүлэх боломж

Бидний сошиал хаяг

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
akhilesh-sharma-Hsjak-F8n3A-unsplash.jpg
bottom of page