top of page

Ажлын байранд
хүлэмжийн хийг бууруулах
НОГООН ОФФИС ХӨТӨЛБӨР

Ногоон оффис хөтөлбөрийн
зөвлөх үйлчилгээ

Дэлхий нийтэд тулгарч байгаа уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас улс орон бүр тогтвортой, ногоон хөгжил рүү шилжиж, шилжилтийг дагаж бизнесийн хэтийн төлөв байдал өөрчлөгдөж байна. Үүнтэй уялдуулж байгууллагууд ESG-г (байгаль орчин, нийгэм, засаглал) үйл ажиллагаандаа уялдуулж, тогтвортой бизнес эрхлэлтийг бий болгож байна.

Манай байгууллага ажлын байрны хүлэмжийн хийг бууруулах зорилготойгоор олон улсын стандартаар тухайн байгууллагын онцлог, үйл ажиллагааны чиглэлээс хамаарсан "Ногоон оффис хөтөлбөр"-ийг байгууллагуудад нэвтрүүлж байна.

 

Байгууллага үйл ажиллагаандаа Ногоон оффис хөтөлбөрийг нэвтрүүлсэнээр олон давуу талыг бий болгодог. 

  1. Байгууллага өөрийн үйл ажиллагаанаас үүсч бий болж байгаа хүлэмжийн хийгээ зөв тооцож, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалаар тайлагнах

  2. Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг байгууллагын түвшинд хэрэгжүүлэх

  3. Хөрөнгө оруулагчид бусад сонирхогч талуудын чиг хандлагад нийцэх

  4. Бизнесийн үнэ цэнэ өсөх

  5. Байгууллагын урсгал зардал хэмнэгдэх

  6. Ажиллагсдын хандлага эерэг болж, бүтээмж дээшлэх гэх мэт

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнтэй холбогдож авна уу.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Сэтгэгдэл

  • Facebook

Mongol made төсөл албан ёсоор нэвтрүүлээд байна.

bottom of page