top of page
carbon_cycle-1024x539.png

Карбон кредит механизмын
зөвлөх үйлчилгээ

Дотоодын карбон механизм нь Парисын хэлэлцээрт тухайн улс өөрийн хүлэмжийн хийг бууруулах, хүлээсэн үүргээ биелүүлхэд ашиглаж болох нэг төрлийн арга хэрэгсэл юм. Тодорхой нэг төсөл (сэргээгдэх эрчим хүч гэх мэт) хүлэмжийн хийн ялгаралтыг хэр хэмжээтэй бууруулж байна вэ гэдэг дээр шалгаж карбон кредит олгодог.

Япон, Тайланд, Хятад улсын туршлагад үндэслэн энэ талын зөвөлгөөг албан байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүдэд бид үзүүлж байна.

 

Карбон кредитын scheme development хийх зэрэг ажлуудад хамтарч ажиллана.

bottom of page