top of page
akhilesh-sharma-Hsjak-F8n3A-unsplash.jpg
54436709_2157519540991051_1716472560176070656_n.jpg

А.Алтанзул

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Миний тухай

- БНХАУ-ын Өвөр Монголын Их Сургуулийн Химийн Ухааны доктор Ph.D

- Австрийн Венийн ХААИС, Нанотехнологийн тэнхим, Австрали, сидней хотын Нью Сауот Вейл Их Сургууль, Хүүхдийн Хавдрын Институтад мэргэжил тус тус дээшлүүлсэн.

Creation and evaluation of novel biocompatible nanoparticles for sirna delivery докторын зэрэг горилсон бүтээл

- Traditional Mongolian medicine Eerdun Wurile improves stroke recovery through regulation of gene expression in the brain. Journal of Ethnopharmacology. Судалгааны ажил

Бүтээл

2016

2016

2018

2018

Creation and evaluation of novel biocompatible nanoparticles for siRNA delivery докторын зэрэг горилсон бүтээл

PEGylation of 6-amino-6-deoxy-curdlan for efficient in vivo siRNA delivery. Carbohydrate Polymers бүтээл

Хэрэглээний хими. Их дээд сургуулийн оюутнуудад зориулсан сурах бичиг. 2, 18-р бүлгийн зохиогч

Temuqile Temuqile, Huricha Baigude. Traditional Mongolian medicine Eerdun Wurile improves stroke recovery through the regulation of gene expression in the brain. Journal of Ethnopharmacology бүтээл

2018

Design of Highly Potent Lipid Functionalized Peptidomimetics for Efficient in vivo siRNA delivery. ACS Appl. Mater. Interfaces бүтээл

Бидний сошиал хаяг

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
akhilesh-sharma-Hsjak-F8n3A-unsplash.jpg
bottom of page