top of page

Алсын хараа

Бид дэлхийн дулааралтай тэмцэх хамрах хүрээгээ үргэлж тэлхийг зорих болно

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
Image by Altansukh E

Эрхэм зорилго

goal9.jpeg

Цэвэр усны хэмнэлтийг үүсгэх шинэ инновацийг бий болгох.

goal12.jpeg

Бид хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих замаар "Ногоон оффис хөтөлбөр"-ийг бүх түвшний, бүх төрлийн оффис, барилга байгууламжид байрлан үйл ажиллагаа явуулдаг албан байгууллага, аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж байгалийн нөөцийн хэмнэлт гаргах, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах.

goal13.jpeg

Уур амсьгалын өөрчлөлтийг сааруулж, хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах зорилгоор алсын хараандаа чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулна.

Үнэт зүйлс

LogoMakr-92AXeh copy 2.png

Нийгэмдээ болон эх дэлхийнхээ ирээдүйд хувь нэмэр оруулах үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

LogoMakr-92AXeh copy.png

Бидний бүхий л үйл ажиллагаа хараат бус, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид, шударга,  өндөр ёс суртахуунтай байна.

LogoMakr-92AXeh.png

Мэргэжлийн өндөр ур чадвараар мэргэшсэн зөвлөгөөг санал болгоно.

Image by Altansukh E
bottom of page