top of page

Уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүлэмжийн хийн шингээлт, ялгарал сэдэвт эрдэм шинжилгээний хуралд НОСТ ТББ оролцлоо

Монгол улсад Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах дэвшилтэт арга, технологийн шийдлийг тодорхойлох, байгаль орчинтой зөв зохистой харьцах, ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх зэрэг менежментийн асуудлыг илрүүлэх, шийдвэрлэхэд эрдэмтэн судлаачдын оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний судалгааны үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх, олны хүртээл болгох зорилгоор энэхүү хурлыг Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа, хамтын ажиллагааны төв, ХААИС, МУИС, ШУТИС, Шинжлэх ухаан технологийн сан зохион байгууллаа.


Бид энэхүү хурлын хүрээнд Байгууллагын түвшний хүлэмжийн хийн ялгаруулалт, түүнийг бууруулах арга замууд сэдвээр оролцож илтгэл тавьлаа.
26 views0 comments

Comments


bottom of page