top of page

Олон улсын уур амьсгалын симпозиум

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх Засгийн газар хоорондын зөвлөл байгууллагын тэргүүлэх эрдэмтэдтэй 'Уур амьсгалын үйл ажиллагааны шинжлэх ухаанд суурилсан сонголтууд...' сэдэвт олон улсын цаг уурын симпозиумд нэгдэж, хамгийн сүүлийн үеийн Уур амьсгалын тайлангаас цаг уурын өөрчлөлт болон тэдгээр нь яагаад чухал болохыг сонсоорой.


10-р сарын 24-26-нд Дикинсон коллежээс зохион байгуулах энэхүү биечлэн болон виртуал арга хэмжээнд үнэ төлбөргүй бүртгүүлээрэй.

Дэлгэрэнгүй:

25 views0 comments

Comments


bottom of page