top of page

Байгууллагуудад зориулсан НОГООН ХУДАЛДАН АВАЛТ гарын авлага

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын Суурь конвенцийн Парисын хэлэлцээрийг Монгол Улс 2016 онд баталсан. Тус хэлэлцээрийн дагуу гишүүн улсууд хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах үндэсний зорилтоо тодорхойлон, хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн бөгөөд манай байгууллага энэхүү үйл ажиллагааг дэмжих зорилготойгоор албан байгууллагуудад зориулж онлайн хэлбэрээр "Ногоон худалдан авалт" номыг боловсруулж, нийтэд хүргэхээр бэлтгэл ажлуудыг хийж байна.Бидний гаргаж буй гарын авлага бүхэн манай вэйб сайтад онлайн хэлбэрээр тун удахгүй байрших болно. Бид эх дэлхийнхээ нөөцийг хэмнэх, эх дэлхийдээ ээлтэй үйл ажиллагаа явуулах үүднээс онлайн номын хувилбарыг сонгосон.
 

36 views0 comments

Comments


bottom of page